18 août 2014

painting


En rentrant chez moi, j’ai trouvé appuyé contre la clôture d’une maison un vieux cadre IKEA, grand et vide. J’ai décidé d’en faire un vieux cadre IKEA grand et rempli de peinture. Acrylique, A2.

 /

Když jsem se vracela k sobě, našla jsem u plotu jednoho domu opřený velký starý prázdný IKEA rám. Rozhodla jsem se z něj udělat velký starý rám plný. Akryl, A2.

Aucun commentaire :